سوابق

انیمیشن‌های :فرمانروای آب

شبیه سازی جزایر خلیج فارس مانند هنگام ، صدف ، هندورابی ، ابوموسی و ...
حضور در انیمیشن‌ فرمانروای آب
حضور در تیم تولید انیمیشن فیلشاه
حضور در تیم تولید شهر آسمان آبی
حضور در تیم تولید موزیک ویدیو امیر الزمان

سید جلال زائری

R&D و تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه نرم افزار ، رفع چالش های فنی پروژه ، ابزار نویسی برای بخش های هنری ، مطالعات آزاد ، کارهای تیمی و گروهی .