سوابق

php
web developer

امیر حامدی

مدیرعمل شرکت یک سین

امیرحامدی

برنامه نویس فول استک – بیشتر در زمینه خدمات سرورینگ و هاستینگ