هنرهای دیجیتالی
برنامه نویسی
بازی سازی
طراحی

درباره مدرسه مهارتی آیشن

فروش دوره های مهارتی

ما در مدرسه مهارتی آیشن دوره های تخصصی در حوزه های هنرهای دیجیتالی ، برنامه نویسی و بازیسازی را با روش نوین آموزشی فراهم کرده ایم تا بتوانید به صورت گام به گام آموزش و مهارت مورد نیاز خود را ببینید و آماده ورود به بازارکار باشید

دانشگاه سوره

مدارک پایان دوره

فنی حرفه ای

دارای مجوز رسمی

آیشن

اجرای دوره ها

رایمون مدیا

همکاری آموزشی

59 تعداد نظرات
320 شرکت در دوره ها
850 دقیقه آموزش
1260 تعداد دانشجویان